Materialak

Fibra Erreezinak

Paper eta zeramikazko manta 500șCtik 1.500șCra doazen ternperaturan diren aplikazioentzat aproposak.